ΑΡΘΡΑ ΓΝΩΜΗΣ ΚΕΝΤΡΟΔΕΞΙΑ

ΟΙ ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ Ν.Δ.

Headquarters of New Democracy in Athens / Κεντρικά γραφεία της Νέας Δημοκρατίας

Η Νέα Δημοκρατία σφράγισε με τις στρατηγικές επιλογές της τη σύγχρονη Ιστορία της Ελλάδας. Αντλώντας από τις ιστορικά δικαιωμένες ιδεολογικές παρακαταθήκες της και τις αξίες της, ενσωματώνει στο ιδεολογικό πρόταγμα του κοινωνικού φιλελευθερισμού τις ιδέες και τις προτάσεις που αποτελούν εχέγγυο για μία ανοιχτή κοινωνία ελευθερίας και αλληλεγγύης. Ο κοινωνικός φιλελευθερισμός στον οποίο πιστεύει η Ν.Δ. βασίζεται στις εξής θεμελιώδεις αρχές:

1. ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΟΥ. Αυτές οι δύο έννοιες αποτελούν το θεμελιώδες υπόβαθρο και το ηθικό μέτρο της φιλοσοφίας της. Η ελευθερία του ανθρώπου είναι η πίστη στη μοναδικότητα της ανθρώπινης ύπαρξης και θέτει φραγμό σε κάθε απόπειρα υπαγωγής του ανθρώπου σε δήθεν «ανώτερους σκοπούς».

2. ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ που συνδυάζει αρμονικά τους παραδοσιακούς αντιπροσωπευτικούς θεσμούς, με σύγχρονους θεσμούς άμεσης συμμετοχής του πολίτη στη λήψη των αποφάσεων. Η δημοκρατία που με θεσμικά αντίβαρα διασφαλίζει την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος αποτρέποντας την υπερσυγκέντρωση και την ανεξέλεγκτη νομή της εξουσίας. Γιατί αυτά τα φαινόμενα οδηγούν στην υποταγή του κράτους σε εξωθεσμικά κέντρα ισχύος.

3. ΣΤΗΝ ΑΝΟΙΧΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. Για τη Νέα Δημοκρατία, η ελεύθερη, ανοιχτή και πολυκεντρική κοινωνία αποτελεί τη θεσμική προϋπόθεση για την ανάπτυξη των δημιουργικών δυνατοτήτων του ατόμου. Με την πίστη της στην ανοιχτή κοινωνία, η Νέα Δημοκρατία ενθαρρύνει τη λειτουργία των «ενδιάμεσων θεσμών». Η ανάπτυξη των «ενδιάμεσων θεσμών» και η απεξάρτησή τους από κομματικές και άλλες σκοπιμότητες συμβάλλει στην άνθηση της κοινωνίας των πολιτών, δίνοντας έκφραση σε όλες τις κοινωνικές τάσεις και τα ρεύματα.

4. ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΑ ΑΓΟΡΑΣ. Δηλαδή, στον ελεύθερο ανταγωνισμό, μακριά από φαινόμενα μονοπωλιακής ή ολιγοπωλιακής συγκέντρωσης ισχύος. Στην κοινωνική οικονομία της αγοράς το κράτος δεν έχει τον ρόλο του επιχειρηματία ή του παραγωγού αλλά του σταθεροποιητικού παράγοντα για την άρση των στρεβλώσεων που εμφανίζονται στη λειτουργία του οικονομικού συστήματος. Το κράτος θέτει τους κανόνες, ελέγχει την τήρησή τους και με τη ρυθμιστική παρέμβασή του αποκαθιστά τις ανισορροπίες, στις οποίες οδηγεί η δυναμική της αγοράς.

5. ΣΤΗΝ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ. Η αλληλεγγύη και η κοινωνική δικαιοσύνη αποτελούν για τη Νέα Δημοκρατία την ηθική διάσταση της φιλελεύθερης φιλοσοφίας της και ουσιαστικοποιούν τον κοινωνικό της χαρακτήρα. Διαμορφώνουν τις προϋποθέσεις ώστε κάθε άτομο να μπορεί να αξιοποιεί τις ευκαιρίες που διανοίγονται ενώπιόν του, στο πλαίσιο μίας ελεύθερης και ανοιχτής κοινωνίας.
Η κοινωνική δικαιοσύνη μεγιστοποιεί τον παραγωγικό ζήλο των ατόμων, πραγματώνει την έννοια της ισότητας των ευκαιριών και διασφαλίζει την κοινωνική συνοχή. Η αλληλεγγύη και η κοινωνική δικαιοσύνη αποτελούν για τη Νέα Δημοκρατία βασικές αρχές της ιδεολογίας και της ηθικής της αντίληψης, καθώς και συνειδητές επιλογές και όχι μοιρολατρική αποδοχή μιας «σιδερένιας νομοτέλειας».

6. ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ. Η Νέα Δημοκρατία πιστεύει πως η ενοποίηση της Ευρώπης πάνω στη βάση των κοινών πολιτισμικών καταβολών και των ηθικών αξιών αλλά και των κοινών προοπτικών για το μέλλον, αποτελεί το μεγάλο στοίχημα για τους λαούς της ηπείρου μας. Η ευρωπαϊκή ενοποίηση ως συνεκτική σύνθεση των επιμέρους εθνών, σε μία νέου τύπου ομοσπονδιακή ολοκλήρωση αλλά και ως απάντηση της Ευρώπης στην πρόκληση της παγκοσμιοποίησης, αποτελεί κορυφαία στρατηγική επιλογή. Με θετικές επιδράσεις για όλα τα έθνη που συμμετέχουν στη διαμόρφωσή της.

Σχετικά με τον αρθρογράφο

ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Ο Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος είναι Καθηγητής Διεθνών Σχέσεων στο Πάντειο Πανεπίστημιο, πρώην Υπουργός.