ΤΕΧΝΕΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ο πολιτισμός, σε όλες του τις εκφάνσεις, αποτελεί, χωρίς καμία αμφιβολία, έναν από τους βασικότερους πυλώνες της ελληνικής κοινωνίας... Περισσότερα

ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

Η χάραξη μίας εθνικής βιομηχανικής πολιτικής για τον εκσυγχρονισμό και την αύξηση της σημασίας και της παραγωγικής δυναμικότητας του μεταποιητικού τομέα αποτελεί βασικό και αναπόσπαστο μέρος του αναπτυξιακού οράματος... Περισσότερα

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Οι μεταφορές αποτελούν ένα σύμπλεγμα κλάδων που λειτουργούν ως καταλύτες για την αποτελεσματική σύνδεση των οικονομικών δραστηριοτήτων στο χώρο και εργαλείο για τη χωρική ανακατανομή τους... Περισσότερα

ΝΑΥΤΙΛΙΑ

Η ναυτιλία θεωρείται από πολλούς η βαριά βιομηχανία της οικονομίας μας. Και όχι τυχαία... Περισσότερα

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Η χώρα μας διαθέτει συγκεκριμένα δομικά χαρακτηριστικά, τα οποία αποτελούν και τα ισχυρά συγκριτικά πλεονεκτήματα του ελληνικού τουριστικού προϊόντος... Περισσότερα

ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ

Λέγοντας πρωτογενής τομέας εννοούμε τους κλάδους της γεωργίας, της αλιείας και της κτηνοτροφίας.. .Περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ & ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

Οι κατασκευές δημιουργούν και η αξιοποίηση μεγάλων ακινήτων απελευθερώνει το απαιτούμενο φυσικό κεφάλαιο για ένα πλήθος επιχειρηματικών παραγωγικών δραστηριοτήτων στη χώρα... Περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Η ενέργεια αποτελεί ένα κρίσιμο σύμπλεγμα δραστηριοτήτων για τη βιώσιμη αειφόρο παραγωγικότητα και ανταγωνιστικότητα της οικονομίας... Περισσότερα